• EMAIL
    contact@focustech.com.vn
  • HOTLINE
    0982 286 072
Tiếng Việt

DFM520

Ngoài các chức năng đầy đủ của gói 160, DFM520 còn hỗ trợ thêm:

– DFM đầy đủ để kiểm tra các dữ liệu CAD khác nhau bằng cách sử dụng tệp thiết kế CAD thông minh

– Trình phân tích thiết kế để trích dẫn chế tạo và trình độ thiết kế và các module xuất IPC2581 và ODB++