• EMAIL
    contact@focustech.com.vn
  • HOTLINE
    0982 286 072
Tiếng Việt

CAM350-620

CAM350-620 chứa các tính năng cần thiếu tối thiểu tạo cấp import.

Ngoài các chức năng của gói DFMStream-520, CAM350-620 hỗ trợ thêm:

– Trình sửa bảng điều khiển đầy đủ

– Trình chỉnh sửa NC nâng cao đầy đủ