• EMAIL
    contact@focustech.com.vn
  • HOTLINE
    0982 286 072
Tiếng Việt

Cimco NC-Base

Sự lựa chọn chuyên nghiệp cho quản lý chương trình CNC

CIMCO NC-Base là một công cụ quản lý chương trình CNC cho phép bạn tổ chức và quản lý các chương trình CNC và các tài liệu sản xuất liên quan.

Quản lý các chương trình bộ phận và các tài liệu sản xuất liên quan thường là một nhiệm vụ tốn thời gian của các lập trình viên và nhà điều hành CNC. CIMCO NC-Base đảm nhận công việc đó và tiến thêm một bước. Bằng cách cung cấp một môi trường quản lý, tìm kiếm và chỉnh sửa tích hợp và rất linh hoạt, các lập trình viên và nhà điều hành được đảm bảo làm việc hiệu quả hơn.

Quản lý thông tin

Để đạt được các mục tiêu chất lượng và sản phẩm ngày nay đòi hỏi thông tin và dữ liệu chính xác phải đến đúng cá nhân và thiết bị một cách hiệu quả nhất có thể. NC-Base là công cụ quản lý chương trình CNC cho phép bạn tổ chức và quản lý các chương trình CNC và các tài liệu sản xuất liên quan một cách hiệu quả nhất thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ SQL đáng tin cậy và nhanh chóng.

Trung tâm sản xuất

CIMCO NC-Base là trung tâm sản xuất, được thiết kế để sử dụng cho những người trong bộ phận lập trình và trên sàn cửa hàng. Với các lập trình viên NC-Base CNC và nhân viên sản xuất có thể lắp ráp các thư mục ảo chứa tất cả dữ liệu cần thiết được sử dụng bởi các thợ máy, người vận hành, nhân viên chất lượng và những người khác chịu trách nhiệm cho các bộ phận đã hoàn thành.

Gửi bất kỳ tài liệu cho sàn cửa hàng

Tại sao chỉ gửi các chương trình CNC đến sàn cửa hàng khi bạn cũng có thể cung cấp bảng thiết lập, danh sách công cụ, hình ảnh và thông tin quan trọng khác cần thiết để sản xuất các bộ phận? Thông tin này có thể được truy cập từ các PC chạy Máy khách NC-Base hoặc được in ra để phân phối thủ công. Dù bằng cách nào, NC-Base giúp đảm bảo phần bên phải được thực hiện đúng mọi lúc.

Cập nhật và truy cập tài liệu dễ dàng

Người vận hành CNC có thể truy cập và cập nhật cơ sở dữ liệu trực tiếp từ điều khiển CNC hoặc bất kỳ PC nào trên sàn cửa hàng.