• EMAIL
    contact@focustech.com.vn
  • HOTLINE
    0982 286 072
Tiếng Việt

ZWCAD

1. Thực hiện các công việc một cách thoải mái và nhẹ nhàng

Công nghệ tối ưu hoá bộ nhớ mới cho phép ZWCAD giảm 50% dung lượng bộ nhớ khi mở hầu hết các bản vẽ. Đó cũng là lý do tại sao ứng dụng hoạt động trơn tru với những bản vẽ kích thước tới 100MB. ZWCAD đảm bảo giúp bạn làm việc liên tục trong cả ngày.

 

zwcad-1

 

2. Không ngừng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của bạn

Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select, Mã vạch & Mã QR cùng giao diện Ribbon Interface được thiết kế để mang lại cảm giác sử dụng nhanh nhẹ, trực quan trải nghiệm mới cho bạn.

zwcad 2

3. Tương thích hoàn toàn với các phần mềm CAD khác

Thông qua hơn 50.000 cuộc kiểm tra bản vẽ cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo tính tương thích liền mạch với định dạng .Dwg, ZWCAD giúp việc kết nối với các nền tảng khác dễ dàng hơn bao giờ hết.

phần mềm zwcad

4. So sánh ZWCAD với AutoCAD

CompatibilityZWCAD stdZWCAD proAutoCAD LTAutoCAD Full
Compatible with DWG/DXFvvvv
Import DGNvvvv
Interface
Classic and Ribbon Interfacesvvvv
Customize User Interface (CUI)vvvv
Dark\Light UIvvvv
Tool Palettesvvvv
Properties Palettevvvv
Dynamic Inputvvvv
Auto-complete Command Entryvvvv
Drawing Tab Switchingvvvv
Adaptive Gridvvvv
Annotation
Leader & MLeadervvvv
Associative Dimensionvvvv
Text and MTextvvvv
Annotative Objectvvvv
Revcloudvvvv
Text In-place Editingvvvv
Hatch/Gradient Hatchvvvv
Super Hatchvv
Tables & Table Stylesvvvv
Fieldvvvv
Layer
Layer Properties Managervvvv
Layer Filtervvvv
Layer State Managervvvv
Xref, Block and Attribute
OLEvvvv
Raster Imagesvvvv
Underlay (DWG, DWF(x), PDF)vvvv
Xrefs In-place Editingvvvv
Multiple Block Insertingvvv
Block Attribute Managervvvv
3D
Solid, Surface, and Mesh Modelingvv
Photorealistic Renderingvv
Visual Stylevvv
ACIS Viewingvvvv
3D Orbitvvv
Programming
MNU, MNS and MNL File Supportvvvv
ActiveX APIvvv
LISP Supportvvv
Visual Basic for Applications (VBA)vv
Runtime Extension (ZRX/ARX)v      v   (ARX)
.NETvv
Lisp Debuggervvvv
Output
CTB & STB Plot Stylevvvv
Plotvvvv
Publishvvvv
Exportvvvv
eTransmitvvvv
Data Extractionvvvv
Innovation
SmartMousevv
SmartVoicevv
SmartSelectvv
SmartPlotvv
Barcode & QR Codevv
Others
File Comparevvvv
Quick Calculatorvvvv
Match Propertyvvvv
Groupvvvv
Quick Selectvvvv
Multiline and Multiline Stylevvv
Parametric Drawingv
Express Toolsvvv

5.Bộ API mạnh mẽ tạo giải pháp hiệu quả và phù hợp hơn

ZWCAD code-level tương thích ZRX, ARX và .NET. Các chương trình Lisp có thể chạy trực tiếp trên ZWCAD chỉ bớt một vài sửa đổi. Bộ API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển chuyển các ứng dụng của họ đến ZWCAD nhanh hơn gấp 10 lần. ZWCAD Mechanical, sản phẩm ZWCAD dành cho khối sản xuất, hoạt động hoàn hảo bằng cách sử dụng các API mạnh mẽ của ZWCAD.

zwcad 3

6. Làm việc linh hoạt giữa laptop và thiết bị di động

Với module trực tuyến được xây dựng trong ZWCAD, bạn có thể lưu bản vẽ và cấu hình tùy chỉnh với các dịch vụ lưu trữ đám mây của bên thứ ba như Dropbox, Google Drive, SkyDrive và nhiều hơn nữa. ZWCAD Touch, cho các thiết bị di động. Nó cho phép bạn tự do làm việc trên laptop hay khi đang di chuyển cùng thiết bị di động.

zwcad-1